Hogeschool van Amsterdam

Leraar in Vernieuwend Onderwijs

Bachelor, voltijd

Je leerlingen inspireren, zelfvertrouwen geven, verder helpen. Het vak van leraar is misschien wel het mooiste van de wereld. En het beweeglijkste. Want in een snel veranderende samenleving verandert het onderwijs gewoon mee. Maar hoe doe je dat goed? Steeds meer scholen zoeken naar antwoorden op grote vraagstukken in onderwijs en samenleving. Ze willen actief bijdragen aan kansengelijkheid. Aan duurzaamheid. Aan de motivatie van leerlingen. Wat hebben kinderen nu nodig? En morgen? Hoe help je ze verder in hun ontwikkeling? En hoe geef je vorm aan vernieuwing op deze thema’s?

Wat houdt de opleiding in?

Vanaf september 2022 start de HvA samen met een aantal vernieuwende Amsterdamse scholen met de visionaire leerroute ‘Leraar in Vernieuwend Onderwijs’. Je wordt opgeleid om vernieuwing te initiëren, ontwerpen én uit te voeren. Je leert om creatief en buiten de kaders te denken. Om grenzen te verleggen. Dat doe je veelal samen met je medestudenten, met de opleiders én met leraren en leerlingen in de (stage-)praktijk. Met elkaar ga je op onderzoek uit en ontwikkel je concrete projecten en kennis voor scholen. Jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling speelt hierin een grote rol. Wie ben jij? Waar ligt jouw kracht?

Bekijk het studieprogramma van Leraar in Vernieuwend Onderwijs

Wat zijn jouw carrièremogelijkheden na de opleiding?

Na je studie ben je, behalve bevoegd tweedegraadsdocent in een specifiek vak, ook vernieuwingsspecialist in een leergebied van verschillende samenhangende vakken voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. Dat is een breed begrip. In de praktijk betekent het dat je op je toekomstige werkplek een aantal verschillende rollen op je kunt nemen. Bijvoorbeeld die van verbinder en netwerker, pedagoog, ontwerper, inhoudelijk expert en didacticus. Je bent een leraar die grenzen kan overschrijden. Grenzen tussen basis- en voorgezet onderwijs, tussen vakken onderling en tussen school en samenleving. Je hebt hiermee een uniek, vakoverstijgend profiel. Veel scholen zitten om je te springen!

Bekijk de beroepsmogelijkheden van Leraar in Vernieuwend Onderwijs

Wat zijn de toelatingseisen?

Je wordt tot Leraar in Vernieuwend Onderwijs toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo op niveau 4. Je bent met elk profiel havo en vwo toelaatbaar. Toelating is ook mogelijk via een 21+ toets. Deze leerroute doet een groot beroep op je eigen initiatief, creativiteit en verantwoordelijkheid. Je durft bovendien (met ons) vaste kaders los te laten en kritische vragen te stellen aan jezelf, het onderwijs, aan scholen en aan de samenleving. Tijdens de studiekeuzecheck besteden we hier aandacht aan om je vervolgens een advies te geven om wel of niet te starten met Leraar in Vernieuwend Onderwijs.

Bekijk de toelatingsprocedure van Leraar in Vernieuwend Onderwijs

Wanneer en hoe schrijf je je in?

Je kunt je vanaf oktober 2021 inschrijven voor deze leerroute. Schrijf je uiterlijk 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door ons uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Bekijk de inschrijfprocedure van Leraar in Vernieuwend Onderwijs
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding