Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Leraar Horeca en Voeding mag je jezelf Bachelor of Education noemen.

Deze opleiding is bij DUO-IB-Groep bekend onder code 35423. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO-IB-Groep is Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Consumptieve Techniek I en II, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.htm.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018