Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het derde jaar volg je de laatste vakken uit de leerlijnen en krijg je een module onderzoeksvaardigheden. In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Deze wordt beoordeeld door middel van formatieve bekwaamheidsproef (assessment) halverwege het jaar.

In het tweede semester van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Vakkenoverzicht jaar 3 

semester 1B

semester 1B

Beroepsopdracht A Voedingstechnologie
Beroepsopdracht B Beroepsopdracht A
Onderzoeksvaardigheden/Nederlands Beroepsopdracht B
Vakdidactiek  Vakdidactiek 
Werkplekleren  Werkplekleren 

semester 2A

semester 2B

Minor Minor

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018