Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. We gaan door met de vakken binnen voedingstechnologie, vakdidactiek en bedrijf & organisatie. Je breidt je vaktechnische kennis uit bij het vak praktijkvaardigheden.

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Vakkenoverzicht jaar 2 

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht  Beroepsopdracht 
Praktijkvaardigheden  Praktijkvaardigheden 
Vakdidactiek  Praktijkvaardigheden
Voedingstechnologie  Voedingstechnologie
Werkplekleren Werkplekleren

semester 2A

semester 2B

Bedrijf en Organisatie  Bedrijf en Organisatie 
Beroepsopdracht  Beroepsopdracht 
Praktijkvaardigheden  Praktijkvaardigheden 
Voedingstechnologie  Praktijkvaardigheden 
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018