Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Studiebelasting

De opleiding streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te flexibiliseren en studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges, practica, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contactttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op dinsdag. Let wel; dit betreft het studiejaar 2020 – 2021.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 mei 2020

Leraar worden iets voor jou?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien