Hogeschool van Amsterdam

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor, voltijd

Lijkt het je leuk een kookles te geven aan een klas vmbo-leerlingen? Of misschien wil je lesgeven over de verzorging van kinderen? Dan is de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn iets voor jou! Als leraar gezondheidszorg en welzijn leer je jongeren te coachen en begeleiden bij hun leerproces in de sectoren zorg, welzijn en dienstverlening.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Ook kies je in het derde jaar een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Als tweedegraadsleraar Gezondheidszorg en Welzijn kun je lesgeven in het vmbo of mbo, in de onderbouw havo/vwo in het leergebied Mens en Natuur en in het praktijkonderwijs.

Lees meer

Je bent toelaatbaar met een havo, vwo of mbo-4 diploma. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding