Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

In jaar vier ga je afstuderen. De vakken in het vierde jaar (onder andere Ethiek, Coachen en begeleiden, vakdidactiek beroepsonderwijs), de LiO-stage (Leraar in Opleiding) en het LiO-praktijkonderzoek zijn de belangrijkste elementen van jaar 4. In de eindfase van je opleiding moet je bovendien een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Vakkenoverzicht jaar 4 

semester 1A

semester 1B

LIO-praktijkonderzoek  LIO-praktijkonderzoek
Metawerk Metawerk
Minor Minor 
Werkplekleren  Werkplekleren

semester 2A

semester 2B

LIO-praktijkonderzoek  LIO-praktijkonderzoek 
Metawerk  Metawerk 
Minor Minor
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018