Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

In jaar vier ga je afstuderen. De vakken in het vierde jaar (onder andere ethiek, coachen en begeleiden, vakdidactiek beroepsonderwijs), de LiO-stage (Leraar in Opleiding) en het LiO-praktijkonderzoek zijn de belangrijkste elementen van jaar 4. In de eindfase van je opleiding moet je bovendien een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juni 2020
Jennifer Steenkamer - Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Met goed plannen en inzet is de opleiding goed te doen voor mij

Lees verder