Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het derde jaar volg je de cursussen Mondiale Geschiedenis en Omgevingsonderwijs en ga je op excursie naar Berlijn.

In de beroepsopdracht in het eerste semester van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van een bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In het tweede semester van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Daarnaast kies je één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend (havo/vwo) of beroepsgericht onderwijs (vmbo).

Vakkenoverzicht jaar 3

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht A Beroepsopdracht A
Beroepsopdracht B Beroepsopdracht B
Erfgoededucatie Erfgoededucatie
Werkplekleren Werkplekleren

semester 2A

semester 2B

Minor Minor

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juni 2020
Kimberley Haaker - Leraar Geschiedenis

Het allerleukste vind ik lesgeven, elke dag is anders

Lees verder