Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn o.a. thematische cursussen over Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne en Moderne Geschiedenis en Historisch Redeneren.

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor geschiedenis. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Vakkenoverzicht jaar 2 

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht  Beroepsopdracht 
Schrijven Historisch redeneren
Moderne geschiedenis verdiept Vroegmoderne geschiedenis verdiept
Geschiedenisdidactiek actief Werkplekleren
Werkplekleren  

semester 2A

semester 2B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht 
Middeleeuwen verdiept  Middeleeuwen verdiept 
Vakdidactiek Oudheid verdiept
Werkplekleren Geschiedenisdidactiek ICT
  Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018