Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding master Leraar Geschiedenis is een Bachelor of Education Geschiedenis vereist of een wo-bachelor Geschiedenis met Educatieve Minor.

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding, mede op basis van een intaketoets. Als je toegelaten wordt, ontvang je een toelatingsbewijs van de opleiding Master Leraar Geschiedenis. Dit bewijs heb je nodig om je in te kunnen schrijven.

Voor het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek en een intaketoets, stuur je een e-mail naar  mastereducation@hva.nl.

Toelatingseisen losse module

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent. Een intakegesprek vindt plaats voorafgaand aan de inschrijving.

Er wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 november 2018