Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Van harte gefeliciteerd. Na de succesvolle afronding van de eerstegraads opleiding Leraar Geschiedenis mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45267. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Geschiedenis, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juli 2019