Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Interesse? Je kunt starten met de opleiding master Leraar Geschiedenis als je een Bachelor of Education Geschiedenis of een wo-bachelor Geschiedenis met Educatieve Minor op zak hebt.

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding, mede op basis van een intaketoets. Als je toegelaten wordt, ontvang je een toelatingsbewijs van de van de opleiding Master Leraar Geschiedenis. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten.

Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste. Voor meer informatie, kijk op de pagina credential evaluation.

Voor het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek en een intaketoets, stuur je een e-mail naar mastereducation@hva.nl.

De toelatingseisen losse module

Om een losse module (contractonderwijs) te kunnen volgen heb je minimaal een tweedegraadsbevoegdheid nodig. Als contractstudent kun je in bepaalde gevallen ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Volg je de tweedegraadslerarenopleiding in voltijd of deeltijd, dan wordt er slechts na overleg in uitzonderlijke gevallen toestemming verleend om losse modules van het masterprogramma te volgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020