Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen:

​Programmaonderdeel

​Wat levert je deze master op?

Studiepunten

​Vak

​Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vho-bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

​​Onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie

20

Totaal​

 

​​90

In de masteropleiding Leraar Geschiedenis staan de drie beroepsrollen van de eerstegraadsleraar centraal. Dit zijn: 

1. expert in het schoolvak,
2. gevorderd didacticus,    
3. onderzoekend professional.

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • geschiedenis (rol 1)
  • vakdidactiek en praktijkdeel (rol 1 en 2)
  • onderzoekslijn (rol 3)

Je wordt expert in het schoolvak (rol 1) door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen in colleges over Cultureel-Mentale Geschiedenis, Sociaal Economische Geschiedenis, Politieke Geschiedenis, Geschiedenis van de Rechtstaat en de Democratie, Historiografie, Geschiedfilosofie en Geschiedenis in de Samenleving. Je verwerft daarbij inzicht in belangrijke processen, concepten en interpretaties. Je leert om met gegevens uit wetenschappelijk historische publicaties een stelling te onderbouwen, een visie te becommentariëren of een theorie te toetsen. 

De colleges Vakdidactiek bouwen voort op je bestaande kennis en richten zich op rol 2 de masterdocent als gevorderd vakdidacticus,  

De onderzoekslijn bestaat uit modules die verspreid over de studiejaren worden aangeboden: Onderzoeksvaardigheden I en II en het Onderzoeksplan. Tot slot voer je een Praktijkonderzoek uit. De onderzoekslijn leidt je op tot onderzoekend professional (rol 3).

Je vakdidactische opdrachten en onderzoeksopdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkzaam bent. Zo ontwikkel je je professionaliteit binnen je eigen school (alle rollen) en lever je een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

Het curriculum

In het curriculum is een verbinding gelegd tussen de afzonderlijke onderdelen en de drie beroepsrollen van de eerstegraadsleraar.

De vakstudie bestaat uit negen modules: één basismodule en acht vervolgmodules. 

Colleges en studiebelasting

De opleiding duurt 2,5 tot 3 jaar.

De colleges worden gegeven op donderdag tussen 12.50 uur en 21.10 uur. Er zijn 42 onderwijsweken per jaar. Je hebt minimaal zes contacturen per week en daarnaast moet je rekenen op circa twintig uur zelfstudie per week. 

De studie omvat 90 studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Maatwerkprogramma

De opleiding houdt rekening met jouw persoonlijke omstandigheden als werkende en biedt je een grote mate van flexibiliteit. Samen met de opleidingscoördinator stel je een maatwerkprogramma op waarbij je kunt versnellen of temporiseren. Je kunt onderdelen van de opleiding deels tijd- en plaatsonafhankelijk volgen, doordat een toenemend aantal modules blended wordt aangeboden. Op deze manier kun je efficiënt en flexibel studeren naast je baan en eventuele andere verplichtingen en kun je naar keuze versnellen of temporiseren.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 juni 2018