Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit drie onderdelen en is gericht op drie beroepsrollen:

​Programmaonderdeel

​Beroepsrollen

Studiepunten

​Vak

​Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

​​Onderzoekende professional in je eigen praktijk

20

Totaal​

 

​​90

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • geschiedenis (rol 1)
  • vakdidactiek en praktijkdeel (rol 1 en 2)
  • onderzoekslijn (rol 3)

Expert in je schoolvak

Expert zijn betekent meer dan beschikken over veel vakkennis. Je kunt die kennis ook overbrengen, op zo’n manier dat jouw leerlingen ermee kunnen werken. Je inspireert en begeleidt je leerlingen tijdens hun individuele ontdekkingstocht. En de relatie tussen jouw schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Je verstaat de kunst om op te treden als een gevorderd vakdocent. Inderdaad, als een expert in je schoolvak.

Je gaat je –onder andere- verdiepen in Cultureel-Mentale Geschiedenis, Sociaal Economische Geschiedenis, Politieke Geschiedenis, Rechtstaat en Democratie, Historiografie, Geschiedfilosofie en Geschiedenis in de Samenleving.

Deze verdieping betekent meer dan het vergaren van kennis: je krijgt ook inzicht in belangrijke processen, concepten en interpretaties. En je leert om met gegevens uit wetenschappelijk historische publicaties een stelling te onderbouwen, een visie te becommentariëren of een theorie te toetsen. 

Gevorderd vakdidacticus

De colleges Vakdidactiek bouwen voort op je bestaande kennis. Je gaat je ontwikkelen tot gevorderd vakdidacticus op masterniveau,  

Onderzoekend professional

De onderzoekslijn leidt je op tot onderzoekend professional en bestaat uit verschillende modules. Je leert onderzoeksmatig denken en handelen en je ervaart hoe je een vakdidactisch onderzoek moet opzetten en uitvoeren in je eigen schoolpraktijk.

Opdrachten op je eigen school

Je vakdidactische en onderzoeksopdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkt. Zo ontwikkel je je professionaliteit (en beroepsrollen) en binnen je eigen school en lever je tegelijkertijd een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

Het curriculum

In het curriculum worden de afzonderlijke onderdelen en de drie beroepsrollen van eerstegraadsleraar op een logische manier met elkaar verbonden.

De vakstudie bestaat uit negen modules: één basismodule en acht vervolgmodules. 

De colleges en studiebelasting

  • De colleges worden gegeven op donderdag tussen 12.10 en 21.10 uur;
  • Er zijn 40 onderwijsweken per studiejaar;
  • De totale studie omvat 90 studiepunten. Één studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Jouw maatwerkprogramma

De masteropleiding is een deeltijdopleiding, waardoor je naast je studie ook in deeltijd kunt werken. Toch is het is best pittig om te studeren naast je huidige (drukke) baan. We proberen je daarom zoveel mogelijk maatwerk te bieden en rekening te houden met jouw persoonlijke omstandigheden. We bieden je een zekere mate van flexibiliteit.

Samen met je opleidingscoördinator kun je een maatwerkprogramma opstellen, waarbij je kunt versnellen of temporiseren. Een aantal onderdelen van de opleiding kun je ook deels tijd- en plaatsonafhankelijk volgen, omdat ze blended worden aangeboden. Zo kun je efficiënt en flexibel studeren naast je baan en je andere verplichtingen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020