Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Het onderwijs is geen statisch vakgebied. De drang om te vernieuwen is groot. Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders kan. Beter kan. Onderzoek neemt dan ook een belangrijke plek in. In het werkveld, binnen jouw faculteit op de HvA en binnen jouw opleiding.

Onderzoek in de opleiding

Tijdens je opleiding leer je zelfstandig onderzoek te doen. In het laatste jaar voer je een praktijkonderzoek uit, waarmee je aantoont dat jij jouw eigen onderwijspraktijk kritisch kunt bekijken vanuit verschillende perspectieven. Je laat zien dat je een verbinding kunt leggen tussen (vak-)didactische en algemene kennis (theorie) én praktijkkennis. En dat je, op basis van je onderzoek, jouw praktijk beter begrijpt en  (samen met collega’s) kunt verbeteren.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 april 2020