Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Om je te ontwikkelen tot expert in jouw vak, worden er per semester twee verdiepende vakken aangeboden. In het eerste jaar begin je  met Geschiedfilosofie en Cultureel Mentale Geschiedenis. Ook houd je je in het eerste jaar bezig met Vakdidactiek, gericht op lesgeven en examineren in de bovenbouw van havo-vwo. Daarnaast leg je een basis op het gebied van de onderzoekslijn met behulp van de modules Onderzoeksvaardigheden 1, 2 en 3. Je algemene academische vaardigheden worden getraind in de Basismodule.

Halverwege het tweede semester krijg je een studieadvies van de examencommissie. Is dat positief, dan hebben we er alle vertrouwen in dat je de studie succesvol kunt afsluiten. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019