Hogeschool van Amsterdam

Beroepsrollen

De term ‘beroepsrollen’ staat voor de kwaliteiten die je als eerstegraadsleraar in huis hebt. Na je opleiding ben je:

1. Expert in je schoolvak

Expert zijn betekent meer dan beschikken over veel vakkennis. Je kunt die kennis ook overbrengen, op zo’n manier dat jouw leerlingen ermee kunnen werken. Je inspireert en begeleidt je leerlingen tijdens hun individuele ontdekkingstocht. En relatie tussen jouw schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Je verstaat de kunst om op te treden als een gevorderd vakdocent. Inderdaad, als een expert in je schoolvak.

2. Gevorderd didacticus

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs havo/vwo zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Maar ze staan niet alleen. Jij stimuleert ze hierbij en ontwikkelt relatief omvangrijke en abstracte leertaken. Je help ze om de juiste kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en je inspireert ze om hun talenten maximaal te gebruiken.

3. Onderzoekende professional

Als masterstudenten ontwikkel je gedurende je studie een kritisch-reflectief en onderzoekend vermogen. Je bent in staat educatief onderzoek te verrichten en een actieve bijdrage te leveren in de vaksectie, schoolorganisatie en daarbuiten (bijvoorbeeld vakverenigingen). Het onderzoekend vermogen stelt je in staat om “out-of-the-box” te denken en te handelen en oplossingen aan te dragen binnen complexe en multidisciplinaire contexten. Je wordt gestimuleerd om tijdens je studie een vakdidactisch onderzoek te kiezen vanuit jouw beroepspraktijk en voor jouw vaksectie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019