Hogeschool van Amsterdam

Leraar Frans

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Frans. Bachelor, voltijd

Heb je een passie voor de Franse taal? Wil je jongeren laten kennismaken met Franstalige culturen? Dan is de opleiding Leraar Frans iets voor jou! Jij inspireert leerlingen hun talent voor talen verder te ontwikkelen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Ook kies je in het derde jaar een minor. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Frans kun je lesgeven in het vmbo of mbo of in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. Heb je een havo-diploma? Dan is bij elk profiel Frans een vereiste.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding