Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een Bachelor of Education Frans of een wo-Bachelor Frans met Educatieve Minor vereist. Daarnaast dien je een intakeprocedure te doorlopen en heb je een Bewijs van Toelating nodig.

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Als je toegelaten wordt, ontvang je een toelatingsbewijs van de opleiding master Leraar Frans. Dit bewijs heb je nodig om je in te kunnen schrijven.

Wil je een afspraak maken voor een toelatingsgesprek, stuur dan een verzoek per e-mail naar mastereducation@hva.nl.

Toelatingseisen losse module

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Er wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 november 2018