Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Gefeliciteerd! Na de succesvolle afronding van de opleiding eerstegraads Leraar Frans mag je jezelf Master of Education (MEd) noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45266. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Frans, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020