Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit drie onderdelen:

 

Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

Studiepunten

​Vakkenlijn

Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijklijn

Gevorderd vakdidacticus in de bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

Onderzoekende professional in je eigen praktijk

20

Totaal​

 

​​90

Er zijn drie leerlijnen

Het programma is opgedeeld in drie leerlijnen. In elke leerlijn staat de relatie tussen theorie (wat je in de les leert) en praktijk (wat je op school kunt doen) centraal. Je kunt er dus direct mee uit de voeten.

De Vakkenlijn

De vakkenlijn is onderverdeeld in drie lijnen:

1. Taalvaardigheid

In deze leerlijn breng je je taalvaardigheid flink wat stappen verder. Je taalvaardigheid in het Frans komt op academisch masterniveau (C1) . Zo leer je bijvoorbeeld om een helder essay te schrijven.

2. Taalkunde en Sociolinguïstiek

In deze leerlijn ga je ontdekken dat taalkundigen een ander perspectief op taal hebben dan ‘gewone’ taalgebruikers en kom je veel te weten over taal in het algemeen en de Franse taal in het bijzonder. 

3. Literatuur en Cultuur

Je verdiept je al aanwezige kennis over literatuur, literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. In deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges volgt, maar zelf ook actief aan de slag gaat met het analyseren van literaire teksten of het bedenken van een toets voor literatuur.

De Vakdidactiek & Praktijklijn

De colleges Vakdidactiek bouwen voort op je bestaande kennis als tweedegraadsdocent. Je gaat je ontwikkelen tot gevorderd vakdidacticus op masterniveau voor het eerstegraadsgebied.

Opdrachten: op je eigen school

Je vakdidactische en onderzoeksopdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkt. Zo ontwikkel je je professionaliteit (en beroepsrollen) binnen je eigen school en lever je tegelijkertijd een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

De beroepsgerichte onderzoekslijn

De onderzoekslijn leid je op tot onderzoekend professional en bestaat uit verschillende modules. Je leert onderzoeksmatig denken en handelen en je ervaart hoe je een vakdidactisch onderzoek moet opzetten en uitvoeren in je eigen schoolpraktijk.

Al met al kun je rekenen op een uitdagend en gedifferentieerd opleidingsprogramma, dat je in staat stelt taal- en literatuuronderwijs van hoge kwaliteit te kunnen geven.

N.B. De opleiding start per september 2020 met een nieuw curriculum. Meer informatie over het nieuwe curriculum wordt gegeven tijdens open dagen en het intakegesprek. Vanaf begin juli wordt het nieuwe curriculum vermeld in de digitale studiegids en op deze website.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 januari 2020