Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen:

 

Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

Studiepunten

​Vakkenlijn

Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijklijn

Gevorderd vakdidacticus in de bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

Onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie

20

Totaal​

 

​​90

Leerlijnen Master Leraar Frans

De vakkenlijn van de Master Leraar Frans is verder onderverdeeld in drie leerlijnen om aan te sluiten bij de bovenbouw:

De leerlijn Taalvaardigheden

Hierin ontwikkel je je van het instapniveau naar het eindniveau. In deze leerlijn breng je je aanwezige taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) op academisch masterniveau. Een voorbeeld is het leren schrijven van een helder essay;

De leerlijn Taalkunde

Hierin ontdek je op masterniveau dat taalkundigen een ander perspectief op taal hebben dan de gewone taalgebruiker;

De leerlijn Literatuur en Cultuur.

Hier vindt verdieping van je al aanwezige kennis over literatuurwetenschap en literatuur plaats in relatie tot de geschiedenis van de Europese cultuur vanaf de Middeleeuwen tot het heden.

In deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges volgt, maar zelf ook actief aan de slag gaat met het analyseren van literaire teksten of het bedenken van een toets voor literatuur. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 juni 2018