Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt het dagdeel van de studiekeuzecheck op locatie vervangen door een online studiekeuzecheck. Voorafgaand maak je een huiswerkopdracht. De studiekeuzecheck is nog steeds een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Om deel te kunnen nemen, heb je een laptop of pc nodig en een internetverbinding. Heb je die niet tot je beschikking, meld dit dan ruim van tevoren via www.hva.nl/digitaalservicepunt.

Je kunt je niet meer inschrijven voor studiejaar 2020-2021. De uiterste inschrijfdeadline was 1 juni. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 juni al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 juni je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt het dagdeel van de studiekeuzecheck op locatie vervangen door een online studiekeuzecheck. Voorafgaand maak je een huiswerkopdracht. De studiekeuzecheck is nog steeds een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Om deel te kunnen nemen, heb je een laptop of pc nodig en een internetverbinding. Heb je die niet tot je beschikking, meld dit dan ruim van tevoren via www.hva.nl/digitaalservicepunt.

Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

De laatste studiekeuzecheck om te kunnen starten in september 2020 met de opleiding leraar engels 2e gr. voltijd vindt plaats op 20 augustus 2020.

Deelname aan deze studiekeuzecheck is alleen mogelijk als je:

  • als zittend student in het hoger onderwijs in 2020 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
  • in het studiejaar 2019-2020 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar leraar engels 2e gr. voltijd;
  • Bent uitgeloot voor een opleiding met een numerus fixus;
  • al voor 1 juni 2020 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen;
  • met geldige reden afwezig was bij de studiekeuzecheck voor de zomervakantie van leraar engels 2e gr. voltijd en bericht hebt gekregen dat je in augustus mee kunt doen.

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend in Studielink, ontvang je een uitnodiging via e-mail voor deelname aan de online studiekeuzecheck. Je vult een online vragenlijst in en kiest een datum. De online studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en het hbo een passende keuze voor je is.

Drie weken voor de datum die je hebt gekozen, ontvang je een e-mail met het programma en de link naar de course in Brightspace. In onze online leeromgeving, vind je de huiswerkopdracht die je van tevoren moet maken, het programma van de online studiekeuzecheck en een toelichting op het advies.

De online studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een voorbereidende huiswerkopdracht (motivatiebrief). De opdracht is verplicht om deelnamen te krijgen voor de SKC-dag. Lever de opdracht in voor de aangegeven deadline in BrightSpace.

Op de studiekeuzecheck-dag heb je een webcollege en toetsen (vakdidactiektoets en taaltoets).

Huiswerkopdracht (op tijd inleveren verplicht)

Je hebt twee weken de tijd om de huiswerkopdracht te maken. Je levert de gemaakte opdracht in via de inleverbox in Brightspace vóór de deadline. Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van de datum voor de online studiekeuzecheck.

Heb je het huiswerk niet ingeleverd voor de deadline, dan krijg je geen toegang tot de online studiekeuzecheck op de gekozen datum.

Programma

De online studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

Op de dag dat de online studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het webcollege komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Een goede leraar Engels is specialist op meerdere gebieden: hij heeft niet alleen een perfecte beheersing van de Engelse taal, maar hij weet ook hoe hij deze kennis kan overbrengen op zijn leerlingen. De online ostudiekeuzecheck valt daarom uiteen in drie delen: schrijfopdracht; kennis van de Engelse taal; aandacht voor algemene beroepsvaardigheden. Tijdens de online SKC word je getoetst op alle onderdelen.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt twee weken na deelname aan de online studiekeuzecheck een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een negatief advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck:

Tijdens de online studiekeuzecheck word je beoordeeld op een aantal onderdelen. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies als je voor alle onderdelen een voldoende hebt behaald. Een toelichting op de beoordeling vind je in de course in Brightspace.

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.

Een negatief advies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

  • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
  • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
  • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
  • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien.

Kom je studeren?
Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/startstudiejaar voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?
Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden.
Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 juni 2020