Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 1 mei 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Engels. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 35195). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

De laatste studiekeuzecheck om te kunnen starten in september 2021 met de opleiding leraar Engels 2e gr. voltijd vindt plaats op 26 augustus 2021.

Deelname aan deze studiekeuzecheck is alleen mogelijk als je:

  • als zittend student in het hoger onderwijs in 2021 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
  • in het studiejaar 2020-2021 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar leraar Engels 2e gr. voltijd;
  • Bent uitgeloot voor een opleiding met een numerus fixus;
  • al voor 1 mei 2021 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen;
  • met geldige reden afwezig was bij de studiekeuzecheck voor de zomervakantie van leraar Engels 2e gr. voltijd en bericht hebt gekregen dat je in augustus mee kunt doen.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig.

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend in Studielink, ontvang je een uitnodiging via e-mail voor deelname aan de online studiekeuzecheck. Je vult een online vragenlijst in en kiest een datum. De online studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en het hbo een passende keuze voor je is.

Drie weken voor de datum die je hebt gekozen, ontvang je een e-mail met het programma en de link naar de course in Brightspace. In onze online leeromgeving, vind je de huiswerkopdracht die je van tevoren moet maken, het programma van de online studiekeuzecheck en een toelichting op het advies.

De online studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een voorbereidende huiswerkopdracht. De opdracht is verplicht om deelnamen te krijgen voor de SKC-dag. Lever de opdracht in voor de aangegeven deadline in BrightSpace.

Op de studiekeuzecheckdag heb je een webcollege en toetsen (vakdidactiektoets en taaltoets).

Huiswerkopdracht (op tijd inleveren verplicht)

Je levert de gemaakte opdracht in via de inleverbox in Brightspace vóór de deadline.

Heb je het huiswerk niet ingeleverd voor de deadline, dan krijg je geen toegang tot de online studiekeuzecheck op de gekozen datum.

Programma

De online studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

Op de dag dat de online studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het webcollege komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Een goede leraar Engels is specialist op meerdere gebieden: hij heeft niet alleen een perfecte beheersing van de Engelse taal, maar hij weet ook hoe hij deze kennis kan overbrengen op zijn leerlingen. De online studiekeuzecheck valt daarom uiteen in drie delen: schrijfopdracht; kennis van de Engelse taal; aandacht voor algemene beroepsvaardigheden. Tijdens de online SKC word je getoetst op alle onderdelen.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt twee weken na deelname aan de online studiekeuzecheck een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een negatief advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck:

Tijdens de online studiekeuzecheck word je beoordeeld op een aantal onderdelen. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies als je voor alle onderdelen een voldoende hebt behaald. Een toelichting op de beoordeling vind je in de course in Brightspace.

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.

Een negatief advies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

  • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
  • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
  • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
  • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien.

Kom je studeren?

Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/startstudiejaar voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?

Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden.
Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juli 2021