Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

In jaar vier ga je afstuderen. De vakken in het vierde jaar, de LiO-stage (Leraar in Opleiding) en het LiO-praktijkonderzoek, zijn afhankelijk van de richting waarin je afstudeert. Als deel van je profiel volg je ook de modules Teaching Methodology, English for Specific purposes en Teaching Literature in Secondary and Further Education. Daarnaast volg je ook  Beroepsopdracht 6. Hierin leer je wat er allemaal komt kijken bij het leraarschap, leer je hoe je je kunt blijven ontwikkelen als professional en verdiep je je nog verder in de context van je stageschool.  

Ten slotte werk je het hele jaar toe naar de voorbereiding van je eindassessment, dat door een externe assessor en een docent van de HvA wordt afgenomen.

Meer informatie vind je in de studiegids

LANDELIJKE KENNISTOETS ENGELS

Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

De landelijke kennistoets Engels bestaat uit twee onderdelen:

  1. de digitale kennisbasistoets
  2. de Cambridge English Proficiency Exam (CPE)

Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de student:

  • het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en
  • tenminste 65% van de studiepunten heeft behaald behorende bij de onderwijseenheden van de kennisbasis en deze studieresultaten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt.

Voor meer informatie hierover zie: https://www.10voordeleraar.nl/ en de OER.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2019