Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar drie ga je steeds meer ontdekken wat er zowel in Nederland als wereldwijd gebeurt met het onderwijzen van Engels. Je volgt verdiepende modules uit de leerlijnen letterkunde en taalkunde. Zo lees je voor het vak Literatures and Identities een aantal actuele Engelstalige romans en voer je verwerkingsopdrachten uit. Bij Sociolinguistics sta je stil bij meertaligheid in de klas.

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Aan het einde van semester 1 vindt een belangrijk voortgangsgesprek met je mentor plaats, waarin je feedback krijgt om je voor te bereiden op je stage in jaar 4: de LiO-stage (leraar in opleiding).

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Studenten Engels wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van de mogelijkheden om in het buitenland te studeren gedurende de minor. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018