Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Contacttijd

Deze opleiding biedt studenten gemiddeld 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, tentamens en examens. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Zelfstudie

Naast de contacturen besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

In het begin van je studie sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in je studie wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018