Toelatingseisen

Interesse? Je kunt starten met de opleiding Master Leraar Engels als je een tweedegraadsdiploma Engels, een Bachelor of Education Engels of een wo-bachelor Engels met Educatieve minor op zak hebt.

Daarnaast heb je een toelatingsgesprek met de coördinator van de opleiding. Na een positief advies wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten.

Bij een buitenlandse diploma is NT2-diploma een vereiste. Voor meer informatie, kijk op de pagina credential evaluation.

Wil je een afspraak maken voor een toelatingsgesprek, stuur dan een verzoek per e-mail naar mastereducation@hva.nl.

De toelatingseisen losse module

Om een losse module (contractonderwijs) te kunnen volgen heb je minimaal een tweedegraadsbevoegdheid nodig. Als contractstudent kun je in bepaalde gevallen ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Volg je de tweedegraadslerarenopleiding in voltijd of deeltijd, dan wordt er slechts na overleg in uitzonderlijke gevallen toestemming verleend om losse modules van het masterprogramma te volgen.

CROHO-naam

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45262. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Engels, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020