Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding master Leraar Engels is een tweedegraadsbevoegdheid Engels vereist.

Om te worden toegelaten is een tweedegraadsdiploma Engels, een Bachelor of Education Engels of een wo-bachelor Engels met Educatieve Minor vereist. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Na een positief advies krijg je een Bewijs van Toelating. Deze heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. 

Toelatingseisen losse module

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent. Er wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 november 2018