Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit drie onderdelen:

 

 Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

Studiepunten

 ​Vakinhoud

Expert in je eigen schoolvak (1)

50

 Vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk (VOS)

Gevorderd vakdidacticus in de vo-bovenbouw (2) & Onderzoekende professional in je eigen praktijk (3)

​30

​ Keuzevakken

Expert in je eigen schoolvak (1) / Gevorderd vakdidacticus in de vo-bovenbouw (2)

10

Totaal​

 

​​90

 

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vakinhoud (rol 1)
  • vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk: VOS (rol 1, 2, 3)
  • keuzemodules (rol 2)

Vakinhoud: Expert in je schoolvak

Expert zijn betekent meer dan beschikken over veel vakkennis. Je kunt die kennis ook overbrengen, op zo’n manier dat jouw leerlingen er enthousiast door raken. Je inspireert en begeleidt je leerlingen tijdens hun individuele ontdekkingstocht door het vak. En de relatie tussen jouw schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Je verstaat de kunst om op te treden als een expert in je schoolvak en je bovenbouwleerlingen actief voor te bereiden op examens.

Je gaat je – onder andere - verdiepen in Argumentatieleer, Letterkunde (van oude tot moderne) en Taalkunde/Taalbeschouwing. Deze verdieping betekent meer dan het vergaren van kennis: je gaat ook leren om stellingen te onderbouwen, een visie te becommentariëren of theorie te toetsen op basis van gegevens uit wetenschappelijke publicaties.

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS): Gevorderd vakdidacticus en Onderzoekend professional

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk, ofwel VOS, bestaat uit geïntegreerde vakken, waarin je onderzoeksmatig leert denken en kijken naar de onderwijspraktijkpraktijk. Je geeft elke dag les aan leerlingen, maar wat weet je eigenlijk van het denken of leren van leerlingen? In de VOS-lijn ga je o.a. op onderzoek in je eigen schoolpraktijk op basis van wetenschappelijke inzichten (literatuur) en wetenschappelijke methoden (o.a. dataverzameling, data-analyse en reflectie). Op deze wijze verdiep jij je als onderzoekend professional meer in de leerprocessen van je leerlingen, zodat jouw onderwijs nog beter aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

De VOS-colleges bouwen voort op je bestaande kennis van het lesgeven in de onderbouw. Je gaat je ontwikkelen tot gevorderd vakdidacticus op masterniveau, d.w.z. dat je bovenbouwleerlingen op weg naar hun examens optimaal kunt begeleiden.

Opdrachten op je eigen school

Je VOS-opdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkt. Zo ontwikkel je je professionaliteit (en beroepsrollen) en binnen je eigen school en lever je tegelijkertijd een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

ER ZIJN DRIE LEERLIJNEN

Het programma is opgedeeld in drie leerlijnen. In elke leerlijnen staat de relatie tussen theorie (wat je in de les leert) en praktijk (wat je op school kunt doen) centraal. Je kunt er dus direct mee uit de voeten.

De leerlijn Taalvaardigheid en taalkunde

In deze leerlijn breng je je taalvaardigheid flink wat stappen verder. Je schriftelijke taalvaardigheid komt op academisch masterniveau. Zo leer je bijvoorbeeld om een helder essay te schrijven. In deze leerlijn ga je ook ontdekken dat taalkundigen op masterniveau een ander perspectief op taal hebben dan ‘gewone’ taalgebruikers.      

De leerlijn Literatuur en Cultuur

Je verdiept je al aanwezige kennis over literatuur, literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. In deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges volgt, maar zelf ook actief aan de slag gaat met het analyseren van literaire teksten of het bedenken van een toets voor literatuur. Deze lijn wordt in het vierde jaar afgesloten met de module ‘Teaching Literature’.

De leerlijn Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS)

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS) is een geïntegreerd vak, waarin je de eigen onderwijspraktijk systematisch leert onderzoeken en (her)ontwerpen. Je maakt het denken en leren van leerlingen zichtbaar via wetenschappelijke methoden (o.a. dataverzameling, data-analyse en reflectie) en gebruikt evidence- en practice-based inzichten (literatuur) om je onderwijs te ontwerpen binnen een vakdidactisch kader, rondom een vakdidactisch thema (speaking, writing, etc.). Op deze wijze verdiep jij je als onderzoekend professional in de leerprocessen van jouw leerlingen en kun je jouw onderwijs nog later beter laten aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden.    

De colleges en studiebelasting

  • De colleges worden gegeven op donderdag tussen 12.10 en 21.10 uur;
  • Er zijn 40 onderwijsweken per studiejaar;
  • De totale studie omvat 90 studiepunten. Één studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Jouw maatwerkprogramma

De masteropleiding is een deeltijdopleiding, waardoor je naast je studie ook in deeltijd kunt werken.

Toch is het is pittig om te studeren naast je huidige (drukke) baan. We proberen je daarom zoveel mogelijk maatwerk te bieden en rekening te houden met jouw persoonlijke omstandigheden. We bieden je een zekere mate van flexibiliteit in jouw studietraject.

Samen met je opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider kun je in bepaalde gevallen een maatwerkprogramma opstellen, waarbij je kunt versnellen of temporiseren. Een aantal onderdelen van de opleiding kun je ook deels tijd- en plaatsonafhankelijk volgen, omdat ze blended worden aangeboden. Zo kun je efficiënt en flexibel studeren naast je baan en je andere verplichtingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020