Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit drie onderdelen:

 

Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

​ Verdeling

studiepunten

​Vak

Expert in je eigen schoolvak

50

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vo-bovenbouw

​15

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

Onderzoekende professional in je eigen praktijk

15

Keuzevakken               10

Totaal​

 

​​90

Er zijn drie leerlijnen

Het programma is opgedeeld in drie leerlijnen. In elke leerlijnen staat de relatie tussen theorie (wat je in de les leert) en praktijk (wat je op school kunt doen) centraal. Je kunt er dus direct mee uit de voeten.

De leerlijn Taalvaardigheid

In deze leerlijn breng je je taalvaardigheid flink wat stappen verder. Je schriftelijke taalvaardigheid komt op academisch masterniveau. Zo leer je bijvoorbeeld om een helder essay te schrijven.

De leerlijn Taalkunde en Sociolinguïstiek

In deze leerlijn ga je ontdekken dat taalkundigen op masterniveau een ander perspectief op taal hebben dan ‘gewone’ taalgebruikers.

De leerlijn Literatuur en Cultuur

Je verdiept je al aanwezige kennis over literatuur, literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. In deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges volgt, maar zelf ook actief aan de slag gaat met het analyseren van literaire teksten of het bedenken van een toets voor literatuur.

N.B. De opleiding start per september 2020 met een nieuw curriculum. Meer informatie over het nieuwe curriculum wordt gegeven tijdens open dagen en het intakegesprek. Vanaf begin juli wordt het nieuwe curriculum vermeld in de digitale studiegids en op deze website.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 januari 2020