Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Ook je laatste jaar is boeiend en uitdagend. In het eerste semester krijg je laatste verdiepende modules. Je kunt daardoor in één semester de rest van je studie afronden.

In het eerste semester volg je dus je laatste vakinhoudelijke vakken en de VOS-lijn bestaat uit een module 5 met als thema Samen innoveren en uit een individuele reflectie- en verdiepingsopdracht naar keuze.

Hieronder vind je een globaal vakkenoverzicht van jaar 3.

  • Language, People and Society
  • Teaching Literature
  • Methodology of language learning and teaching (bovenbouw) and educational research (VOS: vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk)
  • keuzevakken

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020