Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar verdiep je je verder met VOS-modules (Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk) en met modules als Literature 2 en 3 en Language studies.

De VOS-lijn in jaar 2 richt zich op de rol van de docent als ontwerper. In module 3 staat het ontwerpen van een lessenserie centraal in module 3 en in module 4 leer je bestaand lesmateriaal te evalueren en te herontwerpen.. De ontwerppraktijk wordt onderbouwd met wetenschappelijke vakliteratuur en empirische gegevens uit jouw schoolpraktijk.

Hieronder vind je een globaal vakkenoverzicht van jaar 2.

  • Literature 2 & 3
  • Language Studies
  • Methodology of language learning and teaching (bovenbouw) and educational research (VOS: vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk)
  • Praktijkdeel (=stage in de bovenbouw)
  • keuzevakken
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020