Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste semester begin je met vakken als Academic Skills en Truth to be Told, in het tweede semester volgt ook Literature 1 en Through the English Looking Glass en je volgt vanaf het begin van je studie VOS-modules (Vakdidactiek en Onderzoek in de schoolpraktijk).

De VOS-lijn (Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk) is een geïntegreerde, aanpak van vakdidactiek en onderzoek gericht op je eigen onderwijspraktijk. Per cursusjaar krijg je twee VOS-modules. In het eerste semester richt je je op het thema: Het denken van leerlingen (1) en in tweede semester staat het Leren van leerlingen (2) centraal.

Na het eerste semester (aan het eind van het derde blok) krijg je een studieadvies van de examencommissie. Is dat positief, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat je je studie succesvol kunt afsluiten. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.

Hieronder vind je een globaal vakkenoverzicht van jaar 1.

  • Methodology of language learning and teaching and educational research (VOS: vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk)
  • Truth be told (literature and philosophy)
  • Academic Skills
  • Literature 1
  • Through the English looking glass (applied linguistics)
  • keuzevakken
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020