Studielast

Contacttijd

Deze opleiding biedt studenten gemiddeld 10 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, tentamens en examens. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op één dag per week: jaar 1 en 3 op maandag, jaar 2 en 4 op donderdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2021-2022.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021