Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Duits heeft een afwisselend programma van colleges, werkcolleges, stages en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bachelor Leraar Duits voltijd de opleiding

De opleiding rust op drie leerlijnen; vakinhoud en (vak)didactiek, je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot leraar en het werkplekleren (stage). Naast de Duitse taal en cultuur leer je dus ook hoe je een les moet geven, dat noemen we vakdidactiek.

De opleiding Duits werkt ook nauw samen met de opleiding Frans omdat de didactiek van het vreemdetalenonderwijs op dezelfde theoretische principes gebaseerd is. Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Frans.

Sara Nap - Leraar Duits

Samen resultaten boeken met leerlingen geeft energie

Lees verder

Jaar 1

Bij Spacherwerb werk je aan je eigen luister- lees- spreek- en schrijfvaardigheid. Je spijkert je kennis over land en cultuur bij in het vak Landeskunde. In dit vak leer je ook meer over een aantal maatschappelijke, historische, culturele en politieke thema’s in de Duitstalige landen Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Uiteraard moet je je tijdens de opleiding ook verdiepen in Duitstalige literatuur en het interpreteren hiervan. Zo gaat het in het in het vak Literatur over verschillende literaire stromingen uit de 20e en 21e eeuw.

Je start vanaf het eerste jaar met je stage op een school, dit heet het ‘werkplekleren’. Je gaat, onder begeleiding, al een aantal lessen geven. De opleiding heeft afspraken met een groot aantal opleidingsscholen in de regio waar je deze stage kunt doen. In het eerste jaar werk je ook aan twee grote beroepsopdrachten waarbij je de theorie in de praktijk leert toe te passen. In de eerste beroepsopdracht maak je kennis met de diversiteit van het onderwijs in Nederland en bezoek je twee scholen en verzamel je gegevens door middel van literatuuronderzoek, interviews en observaties.

Om een goede les te geven heb je verschillende soorten vaardigheden en kennis nodig. Dit leer je in de tweede beroepsopdracht. Een van de opdrachten bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van een les Duits waarin de luister en/of spreekvaardigheid centraal staan. Na afloop reflecteer je hoe dit is verlopen, wat ging er goed en wat kan beter?

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021