Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzechek

Schrijf je in op uiterlijk 1 juni 2020 voor studiejaar 2020-2021. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het voor de opleiding helaas niet meer mogelijk om het dagdeel van de studiekeuzecheck op onze locatie aan te bieden. De studiekeuzecheck is nog steeds een verplicht onderdeel van het inschrijfproces en daarom zal deze worden omgezet in een online studiekeuzecheck.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie. Ben je al ingeschreven voor de opleiding en heb je je aangemeld voor de studiekeuzecheck? Houd dan ook je mail in de gaten. 

Drie weken voor de gekozen studiekeuzecheck ontvang je per e-mail het programma van de studiekeuzecheck en de verplichte huiswerkopdracht.
De huiswerkopdracht bestaat uit drie onderdelen;

 • Je maakt een video;
 • Je leest en beantwoordt vragen over een artikel;
 • Je kijkt en maakt notities van een kort webcollege.

Je hebt twee weken de tijd om de huiswerkopdracht te maken en in te leveren (over de precieze wijze van inleveren ontvang je later meer informatie), houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een studiekeuzecheck datum.

Heb je het huiswerk niet tijdig gemaakt en ingeleverd dan heb je geen toegang tot de gekozen studiekeuzecheck, je ontvangt meer informatie over de verdere gang van zaken.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

 • een college;
 • een praktijkopdracht;
 • een beoordeling (toets of presentatie).

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

De studiekeuzechecks voor de opleiding Leraar Duits vinden plaats op 3 juni 2020 en 1 juli 2020.

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Vanaf januari 2020 ontvang je een e-mail met meer informatie over de studiekeuzecheck en hoe je je moet aanmelden voor een van deze data.  

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig.

 

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Duits en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

Op de dag dat de studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het college komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Een goede leraar Duits is specialist op meerdere gebieden: hij heeft niet alleen een perfecte beheersing van de Duitse taal, maar hij weet ook hoe hij deze kennis kan overbrengen op zijn leerlingen. De studiekeuzecheck valt daarom uiteen in drie delen: een schrijfopdracht; aandacht voor algemene beroepsvaardigheden; kennis van de Duitse cultuur. Tijdens de SKC word je getoetst op de eerste twee onderdelen.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt na twee weken een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een negatief advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck:

Tijdens de studiekeuzecheck ben je beoordeeld op 2 onderdelen: 

 • De resultaten van de toets en van de thuisopdracht
 • Je participatie tijdens het college en tijdens het gesprek

Je krijgt een positief studiekeuzeadvies als je voor alle onderdelen een voldoende hebt behaald. 

Als je voor één of meerdere onderdelen een onvoldoende hebt behaald, krijg je een negatief advies.

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.
 

Een negatief advies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk  welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

 • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
 • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
 • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
 • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien. 

Kom je studeren?
Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/startstudiejaar voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?
Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden. 
Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 april 2020