Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Duits heeft een afwisselend programma van colleges, werkcolleges, stages en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bachelor Leraar Duits deeltijd: de opleiding

Leraar worden iets voor jou?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De opleiding rust op drie leerlijnen; vakinhoud en (vak)didactiek, je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot leraar en het werkplekleren (stage). Naast de Duitse taal en cultuur leer je dus ook hoe je een les moet geven, dat noemen we vakdidactiek. Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn Spracherwerb, Landeskunde, Literatur, het werkplekleren en de twee Beroepsopdrachten. Daarnaast volg je ook een module waarin de ontwikkeling van de adolescent wordt behandeld. De opleiding Duits werkt ook nauw samen met de opleiding Frans omdat de didactiek van het vreemdetalenonderwijs op dezelfde theoretische principes gebaseerd is. Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Frans.

Je studie versnellen

Het is mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens een persoonlijke intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Je stelt samen een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 september 2020