Studielast

De opleiding biedt jou de mogelijkheid in je eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen. Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan de opleiding is afhankelijk van jouw individuele studietraject.

Contacttijd

Wanneer je het volledige programma volgt krijg je in het eerste jaar gemiddeld 10 contacturen per week, waarbij een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast moet je rekening houden met circa 15 a 20 uur zelfstudie per week, waarbij je werkt aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor en leer je voor de tentamens. In het tweede semester loop je ook een dag stage op een school.

Lesdagen

De colleges vinden in principe op de volgende dagen plaats:

  • Jaar 1 en jaar 3: dinsdag tussen 12.00 en 21.00 uur
  • Jaar 2 en jaar 4: donderdag tussen 12.00 en 21.00 uur

Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2021-2022.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 48 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021