Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

In jaar vier ga je afstuderen. De vakken die je in het vierde jaar volgt, de LiO-stage (LiO is leraar in opleiding) en het LiO-praktijkonderzoek zijn afhankelijk van de richting waarin je afstudeert. In semester één volg je de laatste beroepsopdracht en leer je wat er allemaal komt kijken bij het leraarschap en verdiep je je in de context van je stageschool.

Vakkenoverzicht jaar 4 

Semester 1A

Semester 1B

Afstudeerdossier: supervisie Afstudeerdossier: landelijke kennistoets Biologie
Beroepsopdracht 6 Afstudeerdossier: supervisie
Beroepsopdracht 7 (LiO-praktijkonderzoek) Beroepsopdracht 6
Literatuurlijk Beroepsopdracht 7 (LiO-praktijkonderzoek)
LOB Literatuurlijk
Profilering vakdidactiek (v)mbo LOB
Profilering vakdidactiek algemeen vormend Profilering vakdidactiek (v)mbo
Werkplekleren Vergelijkend dierfysiologie
  Werkplekleren

Semester 2A

Semester 2B

Afstudeerdossier: supervisie Afstudeerdossier: eindassessment
Beroepsopdracht 7 (LiO-praktijkonderzoek) Afstudeerdossier: landelijke kennistoets Biologie
Beroepspraktijk Biologie Afstudeerdossier: supervisie
Ecologie van stad en land Beroepsopdracht 7 (LiO-praktijkonderzoek)
Literatuurlijk Bio richtingen in het mbo
Natuurwetenschappelijk onderzoek doen Ecologie van de stad
Sociobiologie Literatuurlijk
Werkplekleren 4 Natuurwetenschappelijk onderzoek doen
  Werkplekleren 4
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Ruben Collij - Leraar Biologie

Het kwartje zien vallen bij je leerling, dat moment is zo mooi!

Lees verder