Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar drie volg je onder andere de vakken Natuurwetenschappen, Vakdidactiek van de Natuurwetenschappen, Natuurkunde voor Biologen en Scheikunde voor Biologen.

In de beroepsopdracht leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Deze wordt beoordeeld door middel van een assessment halverwege het jaar.

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Ook kies je in het derde jaar één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend (onderbouw havo/vwo)  of beroepsgericht onderwijs (vmbo/mbo).

Vakkenoverzicht jaar 3 

Semester 1A

Semester 1B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Natuurwetenschap Natuurkunde voor biologen
Scheikunde voor biologen Vakdidactiek van de natuurwetenschappen
Werkplekleren Werkplekleren

Semester 2A

Semester 2B

Minor Minor
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018