Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn o.a. Fysiologie Gezondheid, Fysiologie Hersenen, Genetica, Evolutie, Biotechnologie en vakdidactiek. Je gaat ook een midweek op excursie naar Limburg.

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Vakkenoverzicht jaar 2 

Semester 1A

Semester 1B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Celbiologie Evolutie
Fysiologie gezondheid Genetica
Vakdidactiek biologie Vakdidactiek biologie
Werkplekleren Werkplekleren

Semester 2A

Semester 2B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
LP Gezondheid Biotechnologie
Microbiologie Fysiologie hersenen
Moleculaire biologie Werkplekleren
Werkplekleren Zuid-Limburg

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Ruben Collij - Leraar Biologie

Het kwartje zien vallen bij je leerling, dat moment is zo mooi!

Lees verder