Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Een studieperiode in het buitenland levert je meer op dan studiepunten alleen. Je doet nieuwe ervaringen op en het verrijkt je persoonlijkheid. Je wordt zelfstandiger en flexibeler. Daarnaast maak je kennis met een andere taal en cultuur en leer je nieuwe mensen kennen.

De HvA onderhoudt goede internationale contacten die interessante plekken voor studie of stage opleveren. Als je de ambitie hebt in het buitenland stage te lopen of je afstudeeropdracht te doen, is het belangrijk dat je op tijd begint met de voorbereiding. Bespreek je ambitie al tijdens je eerste jaar met je studieloopbaanbegeleider of met iemand van het International Office. Daar kun je terecht met al je vragen over de studiemogelijkheden in het buitenland.

Excursies

In de opleiding zitten meerdere veldexcursies. Dit zijn korte excursies van een paar uur naar een museum of een natuurgebied in de buurt van Amsterdam. Ook zijn er excursies van één of meerdere dagen naar o.a. het Naardermeer, Zeeland, Limburg en Terschelling. Eens in de twee jaar organiseren wij voor geïnteresseerden een excursie naar het buitenland. Afgelopen jaren ging deze excursie naar Costa Rica en Tanzania.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 juni 2018
Ruben Collij - Leraar Biologie

Het kwartje zien vallen bij je leerling, dat moment is zo mooi!

Lees verder