Studielast

De opleiding biedt jou de mogelijkheid in je eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Studiebelasting

Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan de opleiding is afhankelijk van jouw individuele studietraject.

Contacttijd

Wanneer je het volledige programma volgt is het aantal contacturen circa 10 uur per week, waarbij een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast moet je rekening houden met circa 15 a 20 uur zelfstudie per week waarbij je werkt aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor en leer je voor de tentamens.

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op een hele dag en een avond. Voor het studiejaar 2021-2022 staan de colleges gepland op:

  • woensdagen 10.20–20.20 en donderdagen 17.50-22.00 (jaar 1 en 2)
  • woensdagen 17.50- 22.00 en donderdagen 10.20-20.20 (jaar 3 en 4)

Per studiejaar kunnen deze momenten wijzigen.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021