Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Vanuit havo of vwo

Op basis van je profiel of vakkenpakket van de havo of het vwo gelden er vooropleidingseisen. Je vindt deze extra eisen in onderstaand schema:

Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

havo Geen extra eisen Geen extra eisen Biologie of Natuur, Leven en Technologie Biologie of Natuur, Leven en Technologie
vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Biologie of Natuur, Leven en Technologie Biologie of Natuur, Leven en Technologie

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten. Leerlingen met de profielen E&M en C&M adviseren wij Biologie te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt. Met Natuur, Leven en Technologie ben je eveneens toelaatbaar, maar zul je wat Biologie moeten bijspijkeren tijdens de opleiding.

Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Extra toelatingsmogelijkheden

Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.
Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?
Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2020