Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 1 mei 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Bedrijfseconomie. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 35203). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

  • Dinsdag 14 juni 2022
  • Dinsdag 5 juli 2022

Houd alvast rekening in je agenda met een van deze data. Zodra je een inschrijfverzoek hebt ingediend, ontvang je vanaf half januari een e-mail met meer informatie over de verplichte studiekeuzecheck en hoe je je kunt aanmelden voor een van deze data. Twee weken voor deze datum ontvang je een voorbereidende huiswerkopdracht. Kies dus voor een datum waarop je de tijd hebt om hiermee bezig te gaan.

De mails worden verstuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Heb je geen berichten ontvangen? Check dan je spambox.

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend in Studielink, ontvang je vanaf half januari per e-mail een uitnodiging om je aan te melden voor de verplichte studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Bedrijfseconomie en het hbo een passende keuze voor je is.

Uiterlijk twee weken voor de datum die je hebt gekozen, ontvang je een e-mail met het programma en de link naar de course in Brightspace. In onze online leeromgeving, vind je de huiswerkopdracht die je van tevoren moet maken, het programma van de online studiekeuzecheck en een toelichting op het advies.

De online studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een voorbereidende huiswerkopdracht (er wordt gelet op motivatie en taal)
  • studiekeuzecheck bijeenkomst.

Je maakt de huiswerkopdracht en levert deze in via de inleverbox in de Brightspace course. Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van de datum voor de studiekeuzecheck. Uiterlijk twee weken voor de gekozen datum ontvang je meer informatie over de bijeenkomst op de dag zelf.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt twee weken na deelname aan de online studiekeuzecheck een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een negatief advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck:

Tijdens de online studiekeuzecheck word je beoordeeld op een aantal onderdelen. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies als je voor alle onderdelen een voldoende hebt behaald. Een toelichting op de beoordeling vind je in de course in Brightspace.

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.

Een negatief advies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

  • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
  • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
  • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
  • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien.

Kom je studeren?

Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/startstudiejaar voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?

Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden.
Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 september 2021