Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Bedrijfseconomie duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. Je leert niet alleen met diverse methoden te werken, maar je moet ook in staat zijn om contextrijke lessenseries te ontwerpen en te demonstreren dat economie een maatschappelijk relevant vak is. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en neem je deel aan de landelijke kennistoets. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Hieronder kun je het vakkenoverzicht per jaar bekijken. Wil je weten wat de vakken precies inhouden? Kijk dan in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Wietske Buikstra - Leraar Algemene Economie en Bedrijfseconomie

Ik was bang weer de verkeerde studiekeuze te maken, maar nu weet ik dat mijn toekomst in het onderwijs ligt

Lees verder
Julian Ravenswaaij - Leraar Algemene Economie

Ik haal mijn motivatie uit les geven

Lees verder