Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In  semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden De opleiding biedt je de mogelijkheid om binnen de minorruimte de bevoegdheid tweedegraads graads leraar algemene economie te verkrijgen. Zo kun je afstuderen met twee bevoegdheden, hiermee ben je later als leraar dus breder inzetbaar op scholen.

Vakkenoverzicht jaar 3 

Beroepsopdracht Minor
Organisatiekunde Onderwijs(visie) en samenleving
Globalisering Jaarverslaggeving
Ondernemingsplan/Beslissingscalculaties Vakdidactiek 6: Experimenteren
Vakdidactiek 5: Concept/context  
Werkplekleren  

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018