Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn: Marktonderzoek, Vermogensrecht, Bedrijfseconomie, Boekhouden en Algemeen Economische vakken.

Je gaat ook op excursie naar België. We bezoeken scholen en vergelijken hun lesmethode met die van ons.

Ook nu loop je het hele jaar stage en  krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Vakkenoverzicht jaar 2 

Bedrijfsadministratie 3: Handelsonderneming Vermogensrecht
Bedrijfseconomie 2: Kosten Professionele ontwikkeling 2
Administratieve organisatie Geautomatiseerde systemen
Marketingmix Vakdidactiek: Rekenen
Bedrijfsadministratie 4: Industriële boekhouding AE: Geld en banken
Vakdidactiek 3: Denkvaardigheden 1 Vakdidactiek 4: Denkvaardigheden 2
Beroepsopdracht Werkplekleren
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018