Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Algemene Economie Tweedegraads duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Je leert niet alleen met diverse methoden te werken, maar je moet ook in staat zijn om contextrijke lessenseries te ontwerpen en te demonstreren dat economie een maatschappelijk relevant vak is. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De vakken in het vierde jaar hangen af van deze keuze. Aan het eind van de opleiding neem je deel aan de landelijke kennistoets. Hierin wordt jouw eindniveau als Leraar Algemene Economie getoetst. Het behalen van de landelijke kennistoets is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2019
Julian Ravenswaaij - Leraar Economie

Ik haal mijn motivatie uit les geven

Lees verder