Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden. De opleiding biedt je de mogelijkheid om binnen de minorruimte de bevoegdheid tweedegraads leraar Bedrijfseconomie te verkrijgen. Zo kun je afstuderen met twee bevoegdheden.

Vakkenoverzicht jaar 3

Beroepsopdracht Minor
Organisatiekunde Onderwijs(visie) en samenleving
Globalisering Belastingrecht
Vakdidactiek 5: Concept/context Vakdidactiek 6: Experimenteren
Werkplekleren

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Julian Ravenswaaij - Leraar Algemene Economie

Ik haal mijn motivatie uit les geven

Lees verder