Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar onder andere volgt zijn: Marketingmix, Vermogensrecht, Bedrijfsadministratie en Algemeen Economische vakken.

Je gaat ook op excursie naar België. We bezoeken scholen en vergelijken hun lesmethode met die van ons.

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in het tweede jaar volgt:

Vakkenoverzicht jaar 2 

Bedrijfsadministratie 3:  Vermogensrecht
Bedrijfseconomie 2 Student company  2
Economische orde en groei Modellen
Marketingmix Vakdidactiek 2: Rekenen
Bedrijfsadministratie 4 Geld en banken
Vakdidactiek 3: Denkvaardigheden 1 Vakdidactiek 4: Denkvaardigheden 2
Beroepsopdracht Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Julian Ravenswaaij - Leraar Algemene Economie

Ik haal mijn motivatie uit les geven

Lees verder