Inschrijven

Voordat je je definitief kunt inschrijven voor deze opleiding, heb je een Bewijs van Toelating nodig. Hieronder vind je de stappen voor inschrijving.

Inschrijven

Stuur uiterlijk 19 augustus 2022 een e-mail met je cv naar mastereducation@hva.nl om je aan te melden voor een toelatingsgesprek. Als dit met een positief advies wordt afgerond, wordt er een Bewijs van Toelating opgemaakt. Dit heb je nodig om je te kunnen inschrijven. Je schrijft je vervolgens in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Je inschrijving moet uiterlijk 31 augustus 2022 zijn afgerond. Voor meer informatie ga ja naar www.hva.nl/inschrijven.

Aanmelden losse module

Als je een losse module (contractonderwijs) wilt volgen, meld je je aan bij mastereducation@hva.nl. Je krijgt dan een intakeformulier, dat je samen met je cv en een kopie van je eerste- of tweedegraadsdiploma per e-mail terugstuurt.

De coördinator van de opleiding nodigt je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke module je kunt volgen. Als de uitkomst positief is word je, nadat betaling is geregeld, ingeschreven. Een reguliere student moet zich vóór 1 september van een studiejaar inschrijven, maar als contractstudent kun je je ook tussentijds inschrijven. Houd er hierbij wel rekening mee dat de meeste colleges van het eerste semester in september en die van het tweede semester in februari beginnen.

Als contractstudent beschik je over dezelfde faciliteiten als reguliere studenten. Je krijgt een HvA-account en een studentenpas.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Master Leraar Algemene Economie. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 45275). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op de website van Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021